001

Amy - British English

 002

Emma - British English

 003

Brian - British English

 004

Ivy - US English

 005

Joann - US English

 006

Joey - US English

 007

Justin - US English

 008

Kendra - US English

 009

Kimberly - US English

 010

Matthew - US English

 011

Salli - US English

 012

Geraint - Welsh English